Paczkomaty Inpost Borne Sulinowo

Paczkomaty Inpost Borne Sulinowo

2 marca, 2019 0 przez Szymon Majewski

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich postawienie powinien więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny nada im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Już istniejące paczkomaty postawione zostały bez praw budowlanych.

Paczkomaty Inpost Kołobrzeg

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające obiekty jak paczkomat czy mlekomat mogą tworzyć problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka jest właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. Żeby je napisać, powinien być pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak zamknięty w nim wniosek został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny też inne wojewódzkie sądy administracyjne, toż spośród pewnością uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to wyłącznie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, daną do rzucania a do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się a spośród tym planem. Inni mówią, że potrzebne są zmiany, bo zasada nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych techniki

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat znaleziono w pobliżu chodnika, na gruncie przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie robót budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności postaci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania szerokiego i reportaży z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z materiałami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma prawnej definicji paczkomatu. Błąd jest i przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny spełniać tego modelu urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych wtedy nie są roboty budowlane. Nie korzystał wtedy obowiązku uzyskania opinii o potwierdzeniu na budowę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był spełniony takim obrotem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. A właśnie potrzeba trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w wyroku z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Reguła nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że wykonanie obiektu w stałym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, jaka została stworzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy czy te paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego jeszcze w nawiązaniu do paczkomatów, przez ich wybudowanie należy znać ich zapewnienie oraz ustawienie na placu z potencjalnym wykonaniem pewnych przystosowawczych prac budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami zabierał się już WSA w Stolicy. W wyroku z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż to co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, pewnie nie nadążać za dostosowującą się rzeczywistością, technologiami, a także potrzebami inwestycyjnymi. Wprawdzie nie oznacza to, że inne jakości prac budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne wzięcia w lekarstwo na tyle publiczny i uniwersalny, aby pomimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal mogły one znaleźć odpowiednie zastosowanie do innych rodzajów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na rzecz patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć wszystkiego w poszczególnym katalogu. – Za chwilę pokaże się, że posiadamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być więc wskazane przesłanki, na jakimś poziomie ogólności, tylko z przeciwnej części na tyle jasne, by nie stanowiło kłopotów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on cele na przeznaczone do czasowego brania w stopniu mniejszym od ich trwałości technicznej, przewidziane do przejścia w przeciwne pomieszczenie czyli do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat kryje się w niniejszej drugiej grupie. Te z kluczowej powinny zniknąć po 180 dniach. Te dodatkowe, gdyby są pracować dłużej, chcą uzyskania pozwalania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do roli są zgodne z prawem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie punkty jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie zajmuje je wymóg uzyskania pozwalania na budowę, i odpowiednio. Cele te niewątpliwie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w bieżącym dziale. Fakt, że stały zbudowane w następnym mieszkaniu a jedynie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie wzięło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na polskiej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Kilka inne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich odpowiada przepis ze względu na bliskie gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, ale też prawdziwsze. Gdyby tak nie było, wtedy w zasadzie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale powiązany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest narzędziem technicznym, jakie nie jest sporządzane w stałym miejscu, lecz pisane w fabryce. Jest on sprowadzany na środowisko jako gotowa funkcjonalna całość, która do zadania wymaga jedynie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się więc od tamtych tego modelu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę zupełnie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, więc mocna by go porównać po prostu ze wielkim gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w oznaczonym miejscu jako procesu budowlanego. Gdy przecież ten pomysł nie został zawarty przez Pierwszy Sąd Administracyjny też inne wojewódzkie sądy administracyjne, to uwolniło się to ujemnie na rozwoju sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w sądzie do wszystkiego urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kursów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w oznaczonym stanowisku.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Kołobrzeg

0 0 votes
Article Rating